Warszawa, 25-06-2017    Czytało nas:                      
Drum bun!
Witryna, którą właśnie oglądasz jest moją stroną domową - swoistą wizytówką. Treści jakie niesie z sobą przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy zechcą ze mną współpracować bądź li tylko wymienić myśli. Zajmuje się popularyzacją wiedzy o Europie Środkowo-Wschodniej - poprzez działalność turystyczną (jestem pilotem i przewodnikiem), przygotowanie programów wycieczek krajoznawczych, publikacje tekstów popularno-naukowych i wygłaszanie prelekcji itp.
Jestem otwarty na wszelkie idee, propozycje, przedsięwzięcia związane z przestrzenia kulturową naszej części Europy. Chętnie także odpowiem, jeśli tylko będę potrafił, na wszelkie pytania związane choćby z tak prozaicznymi sprawami jak realia podróżowania bezdrożami współczesnej Europy Wschodniej.
"Drum bun!" (Szczęśliwej drogi!) - takimi słowy pozdrawia się podróżujących po Bukowinie i Mołdawii, Siedmiogrodzie, Dobrudży i innych regionach współczesnej Rumunii. Memu sercu bliższe są jednak takie kraje jak Ukraina z Krymem, Czechy i Słowacja, Rosja z Białorusią oraz kraje nadbałtyckie: jednym słowem Europa Środkowo-Wschodnia. To region gdzie nie tylko przyszło mi żyć i pracować - to także na równi moja pasja i udręka! Od pewnego czasu moją pasją staje się także wschodnie wybrzeże Morza Czarnego - Kaukaz oraz rozległe stepy zwane niegdyś Wielkim Kipczakiem, ciągnące się ku Morzu Kaspijskiemu.

Opisanie świata.
Theatrum mundi (z łaciny - teatr świata) - to określenie powszechnie znane w literaturze i kulturze europejskiej, dziś kojarzące się (nie słusznie) li tylko z literackim toposem – iluzją gry i teatralnej scenerii: Życie jest grą, która toczy się według ustalonych zasad, człowiek jest aktorem, przyjmującym narzucona mu rolę, bądź też zakładającym maskę z własnej, nieprzymuszonej woli, a świat jest teatrem, nad którym czuwa wszechmocny twórca-autor -demiurg. Tymczasem „theatrum mundi” to pojęcie szersze, z którym łączyć trzeba dorobek dawnych kosmografów i chorografów - od Cosmografii Sebastiana Müstera i Theatrum orbis terrarum Abrahama Orteliusa z XVI w., po wielotomowe dzieło Theatrum Europaeum z lat 1642-1688 - wybitne osiągnięcia topografii europejskiej siedemnastego stulecia stworzone przez ojca i syna - Mateusza starszego i młodszego  Merianów.
„Theatrum mundi” to odbicie świata, opisanie osobliwości i dziwów podróży, to część „teatru ludzkiego życia” („theatrum vitae”). Człowiek stara się poznać świat i go opisać od zawsze. Jednym z najbardziej prostych sposobów na „poznanie świata” jest podróż.
A podróż to właśnie moja pasja. Nie zwyczajne zaliczanie – stolic, krajów czy kontynentów ale świadome poznanie ludzi, ich obyczajów i historii.


Szkolne wyprawy studyjne.
Zapraszam nauczycieli i uczniów na jedną z cyklu wypraw szlakami dawnej Rzeczypospolitej: Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Program wycieczek jest tak dobrany by każdy uczestnik, przemierzając bezdroża Ukrainy, Białorusi czy Litwy lub innego powiązanego z polskimi dziejami kraju mógł zapoznać się nie tylko z jego wielką historią, ale nade wszystko z barwnością i złożonością Rzeczypospolitej wielu narodów, kultur, religii. Serenissima (Najjaśniejsza) tak mawiali o swym państwie obywatele Rzeczypospolitej. Spróbujmy odpowiedzieć dlaczego?
Zapraszam zatem do świata, który jeszcze nie przeminął zupełnie, świata synagog, cerkwi i kościołów, kenes i meczetów, świata średniowiecznych zamczysk, kresowych fortalicji i rezydencji magnackich, świata miast i miasteczek, dla których Rzeczypospolita była "jedną matką". Okaże się, iż na straży tego świata nie stoją li tylko mogiły...
Zajrzyj do tekstu jednej z uczestniczek mojej wyprawy oraz pobierz przykładowy zarys programu.

Aleksander Strojny


       
 Moje publikacje 
   
   
      


           
                 
               
                 
                 
                 
               
o sobie -
publikacje -
partnerzy -
w oczach innych -
podróże -
materiały -
galeria -

realizacja: strony internetowe